Klimatski rječnik

Način života autohtonih naroda inherentno je niskougljičan i naglašava ravnotežu između ljudi i prirodnog svijeta. Njihove tradicionalne prakse imaju mal...
Doseći neto nula emisija zahtijeva da se osigura ravnoteža između emisija ugljičnog dioksida iz ljudske aktivnosti i ljudskih napora za uklanjanje tih em...
Globalno zatopljenje je porast prosječne površinske temperature Zemlje koji se događa kada koncentracija stakleničkih plinova u atmosferi raste. Ti plino...
Vrijeme se odnosi na atmosferske uvjete u određenom trenutku i na određenoj lokaciji, uključujući temperaturu, vlažnost, oborine, oblačnost, vjetar i vid...
Trenutno koristimo više prirodnih resursa Zemlje nego što je dostupno kako bismo održali sadašnju razinu ljudske potrošnje. Procjene pokazuju da ako nast...
Dekarbonizacija znači smanjenje količine emisija stakleničkih plinova koje društvo proizvodi, kao i povećanje apsorpcije tih plinova. To uključuje promje...
S javnim pritiskom za rješavanje klimatske krize koji raste, privatne tvrtke se pridružuju tranziciji prema globalnoj ekonomiji s niskom razinom ugljika....
Klimatska pravda znači da se jednakost i ljudska prava stavljaju u središte donošenja odluka i akcija u vezi s klimatskim promjenama. Jedan aspekt klima...
Klimatske promjene mogu pogoršati nesigurnost u hrani, vodi i izvorima prihoda, s kaskadnim učincima poput raseljavanja, migracija i povećane konkurencij...
Prema Pariškom sporazumu, očekuje se da zemlje poduzmu potrebne mjere kako bi ograničile globalno zatopljenje na 1,5°C. Međutim, čak i najbolji scenariji...
Mitigacija se odnosi na sve aktivnosti koje provode vlade, tvrtke i ljudi s ciljem smanjenja, skladištenja ili sprječavanja emisija stakleničkih plinova....
Obnovljiva energija je energija koja se dobiva iz prirodnih izvora koji se neprestano obnavljaju, poput vjetra, sunčeve svjetlosti, protoka vode i geoter...
Otpornost (resilience) je sposobnost zajednice ili okoliša da predvidi i upravlja opasnim klimatskim događajima, oporavi se i preoblikuje nakon nastalog ...
Svjetski ocean - njegova temperatura, kemijski sastav, strujanja i život - pokreće globalne sustave koji čine Zemlju pogodnom za život ljudi. Naše kišnic...
Šume pružaju ogromne koristi uklanjanjem ugljičnog dioksida i onečišćenja iz atmosfere, sprečavanjem erozije tla, filtriranjem vode te kao stanište za po...
Prilagodba se odnosi na aktivnosti koje pomažu smanjiti ranjivost na trenutne ili očekivane utjecaje klimatskih promjena. Primjeri prilagodbe uključuju ...
Regenerativna poljoprivreda je način uzgoja koji njeguje i obnavlja zdravlje tla te smanjuje upotrebu vode, sprječava degradaciju zemljišta i promiče bio...
Klimatska kriza se odnosi na ozbiljne probleme koji su uzrokovani ili vjerojatno će biti uzrokovani promjenama klime na planeti. Od 1800-ih, prosječna te...
Točka preokreta je prag nakon kojeg određene promjene uzrokovane klimatskim promjenama postaju nepovratne. Ove promjene mogu rezultirati iznenadnim i opa...
Ugljični otisak je mjera emisija stakleničkih plinova koje se oslobađaju u atmosferu određene osobe, organizacije, proizvoda ili aktivnosti. Veći ugljičn...
Ugljični spremnik je bilo što što apsorbira više ugljika iz atmosfere nego što ga oslobađa. Šume, močvare, oceani i tlo su najveći ugljični spremnici na ...
Uklanjanje ugljika je proces uklanjanja emisija stakleničkih plinova iz atmosfere, putem akcija poput sadnje stabala ili hvatanja i pohranjivanja ugljika...
Klimatske financije odnosi se na financijske resurse i instrumente koji se koriste za podršku djelovanju u vezi s klimatskim promjenama. Klimatska financ...
Staklenički plinovi su plinovi koji zadržavaju toplinu u atmosferi, uzrokujući globalno zatopljenje i klimatske promjene. Glavni staklenički plinovi koje...
Tržišta ugljika su trgovinski sustavi u kojima se ugljik kvantificira u "ugljične kredite" koji se mogu kupiti i prodati. Tvrtke ili pojedinci mogu koris...
Zelena radna mjesta su dostojanstvena radna mjesta koja doprinose zaštiti i obnovi okoliša te rješavanju problema klimatskih promjena. Zelena radna mjest...

Činimo naš svijet spremnim na budućnost!