Klimatski rječnik

Što je dekarbonizacija?

Dekarbonizacija znači smanjenje količine emisija stakleničkih plinova koje društvo proizvodi, kao i povećanje apsorpcije tih plinova. To uključuje promjenu mnogih, ako ne i svih, aspekata gospodarstva, od načina proizvodnje energije, do načina proizvodnje i dostave roba i usluga, do načina gradnje zgrada i upravljanja zemljištem.

Da bi se postigli ciljevi Pariškog sporazuma i održao cilj od 1,5 °C, vlade i tvrtke moraju brzo dekarbonizirati do 2030. godine. Značajna dekarbonizacija zahtijeva značajna ulaganja u niskougljičnu infrastrukturu i promet, obnovljive izvore energije, cirkularnu ekonomiju i učinkovitost resursa te obnovu zemljišta i tla. Također zahtijeva preispitivanje trenutnih gospodarskih modela koji su usmjereni na rast bez obzira na sve.

Činimo naš svijet spremnim na budućnost!