Klimatski rječnik

Što je pošumljavanje?

Šume pružaju ogromne koristi uklanjanjem ugljičnog dioksida i onečišćenja iz atmosfere, sprečavanjem erozije tla, filtriranjem vode te kao stanište za polovicu svjetskih vrsta životinja, biljaka i insekata na kopnu. Pošumljavanje i aforestacija su dvije od najučinkovitijih rješenja temeljenih na prirodi u borbi protiv klimatskih promjena i ograničavanju njihovih utjecaja.

Pošumljavanje je proces ponovnog sadnje drveća na područjima koja su nedavno bila pokrivena šumom, ali su šume izgubljene zbog požara, suše, bolesti ili ljudskih aktivnosti poput krčenja zbog poljoprivrede.

Aforestacija je proces sadnje drveća na područjima koja u nedavnoj povijesti nisu bila pošumljena. Aforestacija pomaže obnoviti napuštena i degradirana poljoprivredna zemljišta, sprječava dezertifikaciju, stvara ugljične spremnike i generira nove gospodarske mogućnosti za lokalne zajednice.

Činimo naš svijet spremnim na budućnost!