Klimatski rječnik

Što su zelena radna mjesta?

Zelena radna mjesta su dostojanstvena radna mjesta koja doprinose zaštiti i obnovi okoliša te rješavanju problema klimatskih promjena. Zelena radna mjesta mogu se pronaći u proizvodnji zelenih proizvoda i usluga, poput obnovljive energije, te u ekološki prihvatljivim procesima, kao što je recikliranje. Zelena radna mjesta pomažu poboljšanju energetske i sirovinske učinkovitosti, ograničavaju emisije stakleničkih plinova, minimiziraju otpad i onečišćenje, štite i obnavljaju ekosustave te podupiru prilagodbu na utjecaje klimatskih promjena.

S obzirom na rastuće tržište zelenih radnih mjesta, zemlje moraju osigurati da radna snaga posjeduje specifične vještine i obrazovanje potrebne za obavljanje tih poslova. To se može postići ulaganjem u obuku mladih za buduća zelena radna mjesta te prekvalifikacijom radnika iz industrija s velikim udjelom ugljika. Ovo posljednje je ključni dio osiguravanja pravedne tranzicije i neostavljanja nikoga po strani.

Činimo naš svijet spremnim na budućnost!