Vijesti & Intervjui

Platforme za dostavu hrane štede vrijeme - no kako utječu na okoliš?

Platforme za dostavu hrane štede vrijeme - no kako utječu na okoliš?

Platforme za dostavu hrane poput Wolta i Glova postale su vrlo popularne u posljednje vrijeme, osobito zbog globalne pandemije koja je dovela do povećanja potražnje za uslugama dostave hrane. Međutim, ove platforme također imaju značajan utjecaj na okoliš i održivost.

Utjecaj na ispušne plinove i održivost: Kada se hrana dostavlja na kućnu adresu, često se koriste motorna vozila za dostavu. Ova vozila proizvode značajne količine ispušnih plinova koji mogu utjecati na kvalitetu zraka. Osim toga, dostava hrane uključuje i veliku upotrebu ambalaže za hranu, što stvara veliku količinu otpada. Iako su neke platforme uvele ekološki prihvatljiviju ambalažu, to nije dovoljno da se smanji ukupan utjecaj na okoliš.

Ugljični otisak: Ugljični otisak ovih platformi je značajan zbog korištenja vozila s unutarnjim izgaranjem za dostavu hrane. Također, energija koja se troši na skladištenje hrane, pakiranje hrane i dostavu hrane također doprinosi njihovom ugljičnom otisku.

Kako mogu postati ugljično neutralne: Postoje različiti načini na koje ove platforme mogu smanjiti svoj utjecaj na okoliš i postati ugljično neutralne. Jedan od načina je korištenje električnih vozila za dostavu hrane. Osim toga, mogu smanjiti svoj utjecaj na okoliš korištenjem ekološki prihvatljivije ambalaže za hranu. Također, mogu poticati svoje korisnike da odaberu opciju "bez plastike" prilikom narudžbe hrane.

Primjeri kompanija koje su preuzeli korake za smanjenje svog ugljičnog otiska u dostavi hrane su Deliveroo i Uber Eats. Deliveroo je lansirao inicijativu "Kuhajmo s manje otpada" koja ima za cilj smanjiti količinu otpada koji se proizvodi tijekom dostave hrane, a također je počeo koristiti električna vozila za dostavu hrane u gradovima. Uber Eats je također počeo koristiti električna vozila u nekim gradovima, a također je lansirao inicijativu "Vodič za održivost" koja pomaže korisnicima da prepoznaju restorane koji koriste trajne ambalaže i smanjuju svoj otpad.

Ukupno gledajući, platforme za dostavu hrane mogu pozitivno utjecati na okoliš i smanjiti svoj ugljični otisak, ali to će zahtijevati suradnju korisnika, restorana i samih platformi. Važno je educirati korisnike o važnosti održivosti i recikliranju te motivirati restorane da smanje količinu otpada koji se proizvodi tijekom dostave hrane.

Činimo naš svijet spremnim na budućnost!