Vijesti & Intervjui

Cilj Ujedinjenih naroda = održivost života u svim oblicima

Cilj Ujedinjenih naroda = održivost života u svim oblicima

Cilj 13. Ujedinjenih naroda za održivi razvoj je poduzeti hitne mjere kako bi se borba protiv klimatskih promjena učinila prioritetom u svim sektorima i na svim razinama.

Klimatske promjene su jedan od najvećih izazova s kojima se susrećemo danas. Povećanje globalne temperature, ekstremni vremenski uvjeti, poplave, suše, požari i rastuća razina mora samo su neke od posljedica koje se već vide u mnogim dijelovima svijeta. Osim toga, klimatske promjene utječu na razne sektore, uključujući poljoprivredu, zdravstvo, infrastrukturu i energetiku, što dovodi do daljnjih socioekonomskih posljedica.

Cilj 13. ima za cilj smanjiti emisije stakleničkih plinova i povećati otpornost na klimatske promjene. Ovo se može postići putem različitih strategija, uključujući povećanje udjela obnovljivih izvora energije, poboljšanje energetske učinkovitosti, smanjenje emisija u transportnom sektoru, održivo korištenje šuma i drugih ekosustava te osiguravanje pristupa tehnologijama za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama.

Postizanje cilja 13. je ključno za postizanje održivog razvoja, jer klimatske promjene imaju dalekosežne posljedice po naš planet i život na njemu. Stoga, svi sektori, uključujući privatni sektor, trebaju djelovati u skladu s ciljem 13. i raditi na smanjenju emisija stakleničkih plinova i povećanju otpornosti na klimatske promjene kako bismo zajamčili održivu budućnost za sve. Potrošači imaju i svoju ulogu u izgradnji održive budućnosti.

Činimo naš svijet spremnim na budućnost!