Vijesti & Intervjui

Nezanemariv otisak mljekarske industrije - mlijeko ima značajan utjecaj na okoliš

Nezanemariv otisak mljekarske industrije - mlijeko ima značajan utjecaj na okoliš

Mljekarska industrija ima značajan utjecaj na okoliš. Proizvodnja mlijeka zahtijeva velike količine energije, vode i hrane za stoku, a također uzrokuje emisije stakleničkih plinova poput metana i dušikovog oksida, što doprinosi globalnom zagrijavanju. Također, gnojivo i druge kemikalije koje se koriste u uzgoju stočne hrane mogu zagađivati ​​zemlju i vodu.

Ipak, postoje načini na koje mljekarska industrija može postati ugljično neutralna. Na primjer, može se koristiti obnovljiva energija poput solarnih ili vjetroelektrana za pogon farmi. Također, može se smanjiti količina hrane potrebne za stoku kroz učinkovitije uzgojne prakse, što smanjuje emisije stakleničkih plinova.

Mljekarski proizvodi često se pakiraju u plastičnu ambalažu koju je potrebno propisno zbrinuti.

Mljekarska industrija također može smanjiti svoj utjecaj na okoliš korištenjem održivih praksi poput korištenja organskog gnojiva za uzgoj hrane, smanjenja upotrebe pesticida i korištenja otpadnih proizvoda od stoke za proizvodnju biogoriva. Također, edukacija potrošača o važnosti kupnje od proizvođača koji provode održive prakse može doprinijeti smanjenju utjecaja mljekarske industrije na okoliš.

Činimo naš svijet spremnim na budućnost!