Vijesti & Intervjui

Može li javni prijevoz biti održiv?

Može li javni prijevoz biti održiv?

Javni prijevoz, poput autobusa, tramvaja i vlakova, ima važnu ulogu u smanjenju negativnog utjecaja na okoliš. Međutim, istovremeno ima i neke negativne utjecaje.

Pozitivni utjecaj javnog prijevoza na okoliš:

  1. Smanjenje emisija stakleničkih plinova: Javni prijevoz koristi manje goriva po putniku od osobnih vozila. Stoga, smanjuje emisije stakleničkih plinova koji doprinose klimatskim promjenama.

  2. Smanjenje gužvi u prometu: Korištenje javnog prijevoza umjesto osobnih vozila može smanjiti gužve u prometu i smanjiti vrijeme putovanja.

  3. Smanjenje potrošnje energije: Javni prijevoz koristi manje energije po putniku od osobnih vozila.

  4. Smanjenje potrošnje vode: Javni prijevoz troši manje vode od osobnih vozila.

Negativni utjecaj javnog prijevoza na okoliš:

  1. Emisije štetnih plinova: Javni prijevoz također emitira štetne plinove kao što su dušikov oksid i sumporov dioksid.

  2. Proizvodnja buke: Korištenje javnog prijevoza može pridonijeti proizvodnji buke, posebno ako se koriste zastarjela vozila ili loše održavaju.

  3. Proizvodnja otpada: Javni prijevoz stvara otpad, poput kartona i papira od karata, plastičnih boca i drugih materijala.

Kako bi se smanjio negativni utjecaj javnog prijevoza na okoliš, mogu se poduzeti neke mjere, uključujući:

  1. Ulaganje u modernizaciju vozila: Moderna vozila su češće energetski učinkovita i proizvode manje emisija štetnih plinova.

  2. Ulaganje u javni prijevoz koji koristi obnovljive izvore energije: Korištenje obnovljivih izvora energije poput solarne i vjetroelektrane može smanjiti negativni utjecaj javnog prijevoza na okoliš.

  3. Edukacija korisnika javnog prijevoza: Edukacija korisnika javnog prijevoza o održivim praksama i njihovom doprinosu zaštiti okoliša može povećati svijest o ekološkoj osviještenosti.

Ukratko, javni prijevoz može imati pozitivne i negativne utjecaje na okoliš. Ulaganje u modernizaciju vozila i korištenje obnovljivih izvora energije može smanjiti negativni utjecaj,

Činimo naš svijet spremnim na budućnost!