Vijesti & Intervjui

Intervju: Rudi Grula, direktor Turističke zajednice Međimurske županije o održivosti

Intervju: Rudi Grula, direktor Turističke zajednice Međimurske županije o održivosti

Međimurska županija osvojila je nagradu Green Hero za 2023. godinu. Tim povodom s nama je razgovarao gospodin Rudi Grula, direktor Turističke zajednice Međimurske županije:

 

Kako Međimurska županija brine o zaštiti prirode i okoliša na svom području?

Međimurska županija je druga regionalna samouprava u Hrvatskoj po omjeru zaštićenog prostora u odnosu na ukupnu površinu županije. Regionalni park Mura-Drava bio je prvi je regionalni park proglašen u Hrvatskoj, a zauzima gotovo četvrtinu županije. UNESCO je ovo područje proglasio Rezervatom biosfere Mura-Drava-Dunav. Javna ustanova za zaštitu prirode Međimurska priroda profesionalna je i agilna organizacija u  djelatnost zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih područja  s ciljem zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara. U sklopu Javne ustanove djeluje i Centar za posjetitelje Med dvemi vodami.  Istoimeni projekt 2022. godine proglašen je drugim najboljim EU projektom u kategoriji „Doprinos lokalnoj i regionalnoj zajednici“. Ustanova educira lokalnu zajednicu i brojne posjetitelje  koje stižu iz Hrvatske, država iz regije o prirodnoj baštini Međimurja i ulozi svakog pojedinca u njezinom očuvanju.  

Mađerkin breg; autor Denis Perčić

 

Zavod za prostorno planiranje MŽ dugi niz godina ubraja se među najkvalitetnije organizacije prema kvaliteti prostornog planiranja.  Zahvaljujući kvalitetnom djelovanju komunalnih poduzeća i JLS-a u Međimurskoj županiji razvrstava se preko  50% komunalnog otpada, po čemu je vodeća u zemlji i udovoljava svim europskim regulativama. Međimurska županija i jedinice lokalne samouprave aktivno rade na odvojenom sakupljanju otpada u svrhu njegova smanjenja, ali i smanjenja broja i veličine odlagališta. Na polju zbrinjavanja i upravljanja otpadnim vodama Međimurje je također vodeće u Hrvatskoj i po izgrađenosti kolektorske mreže te broju priključenih domaćinstava i industrije na sustav pročistača otpadnih voda. 

Med dvemi vodami; autor Denis Perčić

 

Kako Međimurska županija promovira održivost prema vlastitom stanovništvu?

Međimurska županija u suradnji s mnogobrojnim partnerima iz javnog i privatnog sektora već nekoliko desetljeća provodi kampanje senzibilizacije javnosti, edukacije i uspostavljanja partnerstva po pitanjima održivosti. Kontinuirano se provodi se i edukacija stanovništva o obvezi odvojenog prikupljenog komunalnog otpada putem radija, letaka, plakata i web stranica. Edukacija je uvedena i u vrtiće i škole. Taj dugogodišnji rad i  trud kulminirao je certifikacijom Međimurja sa Green Destinations certifikatom koji je dodijeljen na najvećem turističkom sajmu u Berlinu. To Međimurje izdvaja u Hrvatskoj, ali i u svijetu jer se certifikatom na nivou regije mogu se pohvaliti samo još tri regije u svijetu.  

Mađerkin breg; autor Denis Perčić

 

Turistička zajednica Međimurske županije prati utjecaj turizma na kvalitetu života lokalne zajednice kroz provođenje European Tourism Indicator System (ETIS) istraživanja koje pokazuje da je 2021. godine 83% stanovnika bilo zadovoljno utjecajem turizma na  identitet destinacije. Istraživanje Instituta za turizam u sklopu studije Upravljanje kvalitetom turizma u MŽ pokazalo je da stanovnici iskazuju snažnu podršku razvoju turizma te se vrlo visok udio (86%) ‘u potpunosti’ ili ‘uglavnom’ slaže s tvrdnjom da svakako treba podržati trenutni smjer razvoja turizma u Županiji. 

 

Mlin na Muri; autor Denis Perčić

Kako Međimurska županija potiče lokalnu ekonomiju i održivost? 

Djelotvornome napretku, osim sveopće težnje o potrebi održivosti, doprinosi dosljedno provođenje načela održivog turističkoga razvoja kroz županijske razvojne planove i financijske poticaje. Županija sufinancira projekte iz komercijalnog i nekomercijalnog sektora koji doprinose umrežavanju i komunikaciji dionika, suradnji javnog i privatnog sektora na pitanjima održivosti, očuvanju prirodnih resursa, energetskoj učinkovitosti  te inovativnosti  i kvaliteti turističke ponude Međimurje. Županijska razvojna agencija REDEA i energetska agencija MENEA značajno pomažu javnom i privatnom sektoru prilikom dobivanja i upravljanja projektima sufinanciranim iz EU fondova, a koji obvezno sadrže principe i aktivnosti koje doprinose održivom i društveno odgovornom gospodarstvu.  

 

Koje su najznačajnije inicijative Međimurske županije za održivi turizam? Kako Međimurska županija radi na smanjenju negativnog utjecaja turizma na okoliš?

Pametnim planiranjem  udio turizma u  strukturi  ukupnog prihoda Međimurske županije iznosi oko 3%  te negativni utjecaji turizma na prirodu i okoliš nisu značajni, no da bi se oni i ubuduće izbjegli Turistička zajednica MŽ u kontinuitetu od 2017. godine provodi (kao jedina regionalna samouprava u Hrvatskoj) praćenje utjecaja na okoliš kroz ETIS sustav.  Također Međimurje se ističe brojnim projektima koji su pokrenuti na inicijativu Međimurske županije, Turističke zajednice Međimurske županije,  lokalnih turističkih zajednica, lokalnih akcijskih grupa, općina i gradova, udruga a čije je financiranje najčešće potpomognuto pametno iskorištenim sredstvima EU fondova. Projekti su to kojima se poštuje  društveno-kulturnu autentičnost destinacije, čuva njihovo nasljeđe, tradicijske i prirodne vrijednosti. Jedan od primjera je osnivanje Ekomuzeja Međimurje. Cijeli projekt organizacije i djelovanja „Ekomuzeja Međimurje“ obuhvaća izgradnju i opremanje 15 centara za interpretaciju širom Međimurske županije, te novog muzejskog postava „Riznica Međimurja“  ukupne vrijednosti od preko 10 milijuna eura.

Riznica Međimurja; autor Denis Perčić

Ovaj model participativne muzeologije fokusiran je na dobrobit lokanih zajednica i suvremenog gosta koji  danas želi doživjeti autentičnu destinaciju, njenu prošlost i sadašnjost, želi kušati njena gastronomska bogatstva, uživati u prirodnim ljepotama, slušati autohtonu glazbu i upoznati navike lokalnog stanovništva.  Pri nedavnom postupku certificiranja Međimurja za nagradu Green Destinations najviše je ocjene postiglo upravo u segmentima destinacijskog menadžmenta, njegovanja kulture i tradicije, društvenog well-beinga te održavanja prirode i okoliša.  Naravno tu su i velika ulaganja u već ranije navedene projekte upravljanja otpadom i otpadnim vodama kao i energetske učinkovitosti.

Riznica Međimurja; autor Denis Perčić

 

Koje su najveće prednosti Međimurske županije za održivi turizam?

Najveća prednost je uspostavljanje povjerenja i partnerstva s dionicima u turizmu iz privatnog, javnog i nevladinog sektora što je bio preduvjet uspješnog upravljanja razvojem destinacije u doslovnome smislu. Na samome početku našeg turističkog razvoja shvatili smo da je očuvanje prirodnih resursa temeljna vrijednost suvremenog društva te da je okolišna osjetljivost bitan faktor ukupne atraktivnosti naše turističke destinacije. Zelena orijentacija Međimurske županije u cijelosti je važan faktor njezine konkurentnosti na turističkom tržištu, kako u odnosu prema korištenju i upravljanju prostorom tako i prema energetskoj učinkovitosti. Stoga je ekološka odgovornost jedno od temeljnih načela razvoja Međimurja kao turističke destinacije. Kao organizacija koja upravlja destinacijom prihvatili smo i snažno potičemo i druge na inovativnost i kulturu kvalitete. Cijela EU se orijentirala prema „pametnom“ razvoju gospodarstva utemeljenom na inovacijama, poticanju učenja i kreativnosti u različitim oblicima turističke ponude, a upravo to su polazišta stvaranja konkurentske prednosti. Inovativnost je stoga jedno od temeljnih načela razvoja međimurskog turizma.  Pratimo globalne tržišne trendove i vjerujem da imamo „osjećaj za goste“  što su pretpostavke uspješnog poslovanja, poticanja i osiguravanja kvalitete ukupnih turističkih sadržaja i usluga, a time i konkurentnosti. Kultura kvalitete princip je poslovanja u Međimurju u cijelosti pa tako i u turizmu. 

 

Koje su najpopularnije održive turističke aktivnosti koje se nude u Međimurskoj županiji?

Međimurje svojim gostima nudi kvalitetan miks doživljaja i aktivnosti od kojih su najznačajnije:

  • Aktivni odmor i to prije svega biciklizam na Cyclist Welcome mreži koja ima više od 750 kilometara biciklističkih staza i preko 50 smještajnih i ugostiteljskih objekata s posebnom ponudom za cikloturiste. Uz dvadesetak tematskih bike staza tu su i paneuropske rute: Iron Courtain trail (EV 13) te Amazon of Europe bike trail koja uz rijeke Muru i Dravu povezuje čak pet zemalja regije: Međimurje Bike. Mnogobrojna sportska igrališta i dvorene te zabavni i adrenalinski parkovi koji svojim uređenjem i djelovanjem poštuju visoke standarde zaštite okoliša, inovativnosti i kvalitete usluga, a posebice Accredo centar u Zasadbregu. 
  • Ekomuzej Međimurje obuhvaća trenutno petnaest baštinskih  lokaliteta širom Međimurja i Centar za posjetitelje u Čakovcu sa multimedijalnim interpretacijama autentičnih priča o povijesti i tradiciji, očuvanom prirodnom krajoliku, starim zanatima, sakralnoj baštini te životu i djelu Rudolfa Steinera i Svetog Jeronima. 
  • Terme Sveti Martin sa svojom visokokvalitetnom i prepoznatljivom ponudom healthness programa , vodenim parkom, sportskim sadržajima i poliklinikom Lumbalis. 
Terme Sveti Martin

 

  • Boravak u ruralnim kućama za odmor među kojima se ističe ruralna kuća Lina Pleškovec kao  prvi su objekti te kategorije u Hrvatskoj sa certifikatom EU Ecolabel, prestižnim europskim znakom zaštite okoliša koji se dodjeljuje održivim proizvodima i uslugama kojima se potiču inovacije. 
  • Međimurska vinska cesta sa svojim očuvanim pitoresknim vinskim krajolikom i visoko očuvanom bioraznolikosti s preko 20 vinskih sorti u komercijalnom uzgoju i mnogobrojnim svjetskim nagradama za kvalitetu vina i vinskog turizma. 
  • Kulinarska ponuda s prepoznatljivim lokalnim specijalitetima i vrhunskim restoranima poput Male hiže Mačkovec i Terbotz Železna Gora i funkcionalnim kratkim lancima opskrbe domaćih i ekološki uzgojenim namirnicama. 
Gibanica; autor Denis Perčić

 

Kako Međimurska županija promovira održive oblike prijevoza u turizmu?

Međimurje je prva županija u Hrvatskoj koja ima svoj sustav „hop on – hop off“ autobusnog prijevoza. Zahvaljujući autobusu u pokretu, turistima je olakšano upoznavanje i razgledavanje najatraktivnijih turističkih destinacija. Sustav hop on – hop off autobusa u Međimurju dio je šireg projekta Turističke zajednice Međimurske županije poznatog kao Eko muzej „Međimurje malo“ koji objedinjuje kulturnu, povijesnu i prirodnu baštinu Međimurja, kao i bogatstvo koje pruža naša enogastronomska scena. "Hop on - Hop off" bus smanjuje broj osobnih vozila na cestama destinacije i na taj način doprinosi smanjenju CO2 otiska.  Također u županiji je uređeno i označeno već spomenutih 750 km biciklističkih staza, bike odmorišta i punionice za e bicikle. To je najgušća mreža lokalnih i međunarodnih biciklističkih ruta u Hrvatskoj. 

 

Koje su perspektive Međimurske županije za daljnji razvoj održivog turizma?

Jedinstvenost najmanje hrvatske regije izvire iz cjelokupne zajednice koja predano sudjeluje u turističkim tokovima – integracija građana, gospodarska učinkovitost i zaštita okoliša okvir su održivosti turizma u Međimurju.  Mi smo već danas butik destinacija aktivnog i zdravog odmora, u budućnosti ćemo biti svojevrstan regionalni „laboratorij“ održivog turizma u koji će dolaziti ne samo posjetitelji radi odmora već svi oni koje žele na konkretnim primjerima dobre prakse unaprijediti svoja znanja o modelima održivog turizma i  održivog razvoja ukupne zajednice.

Svakako preporučujemo da posjetite Međimursku županiju, a za više o ponudi posjetite Visit Međimurje

 

Vidikovac; autor Denis Perčić

Činimo naš svijet spremnim na budućnost!