Vijesti & Intervjui

Kako gradovi i županije mogu postati "zeleniji"?

Kako gradovi i županije mogu postati "zeleniji"?

Ljudski utjecaj na okoliš značajno doprinosi globalnom zatopljenju. Samo neki od utjecaja uključuju:

 • Zagađenje zraka od prometa i industrije
 • Povećana potrošnja energije u zgradama i infrastrukturi
 • Potrošnja velike količine vode, naročito u sušnim područjima
 • Gubitak zelenih površina i prirodnih staništa zbog urbanizacije
 • Zagađenje tla i voda od industrijskih i komunalnih odlagališta otpada
 • Proizvodnja velike količine otpada i emisije stakleničkih plinova
 • Niska kvaliteta gradskog zraka zbog loše ventilacije i zagađenja
 • Povećanje potreba za transportom i infrastrukturom koja povećava emisiju CO2
 • Zagađenje bukom od prometa i industrije
 • Upotreba pesticida i drugih štetnih kemikalija u gradskoj poljoprivredi i zelenim površinama
 • Povećanje rizika od poplava zbog urbanizacije i nepropusnih površina
 • Gubitak biološke raznolikosti zbog uništavanja prirodnih staništa
 • Niska kvaliteta i neodržavanje gradske infrastrukture, poput cesta i zgrada
 • Neodgovarajuće upravljanje prirodnim resursima, poput šuma i voda
 • Upotreba neodrživih izvora energije, poput fosilnih goriva
 • Povećanje potrošnje energije i emisija stakleničkih plinova u zgradama zbog neodgovarajuće izolacije i korištenja neodrživih materijala
 • Nedostatak održivih opcija transporta, poput biciklističkih staza i javnog prijevoza
 • Nedostatak programa za recikliranje i odvojeno prikupljanje otpada
 • Zagađenje zemljišta od industrijskih aktivnosti i odlaganja otpada
 • Loša planiranja gradskog razvoja i nedostatak strategija za održivi razvoj.

Gradovi i županije mogu postati "zeleniji" na nekoliko načina, uključujući:

 1. Promoviranje održivog transporta: Gradovi i županije mogu promovirati održive oblike transporta, kao što su biciklizam, hodanje, javni prijevoz i električni automobili. To može uključivati izgradnju sigurnih biciklističkih i pješačkih staza, poboljšanje javnog prijevoza i poticanje uporabe električnih automobila.

 2. Smanjenje količine otpada: Gradovi i županije mogu smanjiti količinu otpada koji se proizvodi, poboljšati sustav za recikliranje i uspostaviti programe kompostiranja. To može uključivati kampanje za smanjenje upotrebe jednokratne plastike i promicanje korištenja biorazgradivih proizvoda.

 3. Povećanje zelenih površina: Gradovi i županije mogu povećati broj zelenih površina u gradu, uključujući parkove, drvoredi i vrtovi. To može pomoći u smanjenju količine CO2 u atmosferi, poboljšanju kvalitete zraka i smanjenju toplinske otopine.

 4. Promicanje održive gradnje: Gradovi i županije mogu promovirati održivu gradnju koja koristi obnovljive izvore energije, poput solarnih panela i vjetroturbina, te materijale koji su prijateljski prema okolišu.

 5. Edukacija i osviještenost: Gradovi i županije mogu educirati stanovništvo o važnosti održivosti i zaštite okoliša te ih poticati na promjene u ponašanju kako bi doprinijeli očuvanju okoliša. To može uključivati radionice, seminare, edukativne programe i kampanje koje potiču održivo ponašanje.

Činimo naš svijet spremnim na budućnost!