Vijesti & Intervjui

Utjecaj telekomunikacijskih kompanija na okoliš

Utjecaj telekomunikacijskih kompanija na okoliš

Telekomunikacijske kompanije mogu imati pozitivan ili negativan utjecaj na okoliš na nekoliko načina. Ovdje su neki od njih:

  1. Pozitivni utjecaj:
  • Digitalizacija: Telekomunikacijske kompanije pridonose digitalnoj transformaciji i smanjenju korištenja papira i drugih resursa, što može smanjiti emisiju stakleničkih plinova i potrošnju energije.

  • Poboljšanje energetske učinkovitosti: Telekomunikacijske kompanije mogu ulagati u energetski učinkovite tehnologije i infrastrukturu, što može smanjiti emisiju stakleničkih plinova i potrošnju energije.

  • Poticanje korisnika na održive prakse: Telekomunikacijske kompanije mogu poticati korisnike na održive prakse poput smanjenja korištenja papira, smanjenja potrošnje energije itd.

  1. Negativni utjecaj:
  • Emisija stakleničkih plinova: Telekomunikacijske kompanije imaju ogromne podatkovne centre koji troše velike količine energije i emitiraju stakleničke plinove, posebno ako se energija proizvodi iz fosilnih goriva.

  • Otpad: Telekomunikacijske kompanije također mogu stvarati otpad poput elektroničkog otpada koji sadrži toksične materijale poput olova, žive i drugih opasnih kemikalija.

  • Utjecaj na bioraznolikost: Izgradnja infrastrukture za telekomunikacijsku mrežu može utjecati na bioraznolikost i ekosustave, posebno ako se izvodi na osjetljivim područjima.

Kako bi smanjile svoj negativni utjecaj na okoliš, telekomunikacijske kompanije mogu ulagati u energetski učinkovitu tehnologiju, obnovljive izvore energije, recikliranje elektroničkog otpada, smanjenje potrošnje energije u svojim podatkovnim centrima, te izbjegavanje izgradnje infrastrukture na osjetljivim područjima.

Činimo naš svijet spremnim na budućnost!