Vijesti & Intervjui

Hotelijerska industrija u službi održivosti

Hotelijerska industrija u službi održivosti

Hotelijerstvo i ugostiteljstvo, kao i svaka druga industrija, utječu na okoliš na različite načine, ovisno o vrsti aktivnosti i korištenoj opremi. Neke od najčešćih negativnih utjecaja uključuju:

  1. Potrošnja energije: Hoteli i restorani troše velike količine energije za klimatizaciju, grijanje, rasvjetu, pripremu hrane, kao i za održavanje bazena, spa centara i drugih sadržaja. To može dovesti do povećanja emisije stakleničkih plinova i potrošnje fosilnih goriva.

  2. Voda: Hoteli i restorani koriste velike količine vode za pripremu hrane, pranje posuđa, pranje rublja i održavanje prostora. Ovo može dovesti do prekomjerne potrošnje vode i iscrpljivanja lokalnih izvora vode.

  3. Otpad: Hoteli i restorani stvaraju velike količine otpada, uključujući hranu, ambalažu, papir, plastiku i druge materijale. Otpad koji nije pravilno zbrinut može zagađivati okoliš i ugrožavati životinje.

  4. Kemijski proizvodi: Hoteli i restorani često koriste kemikalije za čišćenje, dezinfekciju i održavanje svojih objekata. Ove kemikalije mogu biti štetne za okoliš ako se ne koriste ili zbrinjavaju ispravno.

Kako bi smanjili svoj negativni utjecaj na okoliš, hoteli i restorani mogu poduzeti nekoliko mjera, uključujući:

  • Energetska učinkovitost: Ulaganje u energetski učinkovite tehnologije i sustave, poput LED rasvjete, energetski učinkovitih uređaja za klimatizaciju i grijanje, može smanjiti potrošnju energije.

  • Smanjenje potrošnje vode: Instaliranje uređaja za uštedu vode, poput tuš glava s niskim protokom i kontrola ispuštanja vode može smanjiti količinu potrošene vode.

  • Smanjenje otpada: Ulaganje u recikliranje i kompostiranje može smanjiti količinu otpada koju hoteli i restorani stvaraju.

  • Uporaba ekološki prihvatljivih kemikalija: Korištenje ekološki prihvatljivih kemikalija može smanjiti negativan utjecaj na okoliš.

  • Edukacija i podizanje svijesti: Edukacija zaposlenika i gostiju o važnosti održivog poslovanja i praksama može doprinijeti

Činimo naš svijet spremnim na budućnost!